17 Temmuz 2024
  • Bartın28°C
  • Ankara26°C
  • Bolu23°C
  • Kastamonu22°C
  • Zonguldak27°C
  • Karabük22°C

MECLİS’TEN GEÇTİ BAŞKAN’A YETKİ VERİLDİ

Bartın Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı 02 Kasım 2023 Perşembe günü saat 16.00’da Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Meclis’ten geçti Başkan’a yetki verildi

03 Kasım 2023 Cuma 10:16

Bartın Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı 02 Kasım 2023 Perşembe günü saat 16.00’da Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. 2 oturumda yapılan ve 23 madde ile başlayan toplantı gündemine 1 madde ilave edildi. Toplamda 24 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda yeni gündem maddelerinin yanı sıra Ekim Ayı Meclis Toplantısında komisyonlara havale edilen maddeler de görüşüldü. Meclis Toplantısında 8 yeni gündem maddesi bulunurken, 16 gündem maddesi de Ekim ayı toplantısında komisyonlara havale edilen maddeleri içerdi.

2024 Gelir Tarifesine Karar Verilecek

Gündemin 1.maddesinde yer alan Bartın Belediyesi 2024 Mali Yılı Performans Esaslı Bütçesinin görüşülmesi ve gündemin 2.maddesinde yer alan Veteriner İşleri Müdürlüğü 2024 gelir tarifesinin tekrar gözden geçirilerek karar verilmesi talebi Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi. Gündemin 3.maddesinde yer alan EDS’ nin (Elektronik Denetleme Sistemi) Bartın İlinde Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen Taslak Ön Protokol ve Nihai Protokol yapma yetkisinin Belediye Başkanı’na verilmesi talebi ve gündemin 4.maddesinde yer alan Gölbucağı Mahallesi, 107. Cadde'de aşırı yağışlarda su baskınlarının engellenmesi ile ilgili Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğünce ıslah çalışmalarıyla ilgili protokolün imzalanması için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi talebi Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna gönderildi.  

3 Madde İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi

Gündemin 5.maddesinde yer alan Gölbucağı Mahallesi, tapuda 4 ada, 114, 115 ve 126 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde emsal uygulaması yapılması amacıyla hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliklerine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nden gelen teknik inceleme raporu, gündemin 6.maddesinde yer alan Tuna Mahallesi, tapuda 1238 ada, 6 parsel numaralı taşınmaz üzerinde ticaret alanı kullanım fonksiyonunda değişiklik yapılması amacıyla hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ve gündemin 7.maddesinde yer alan Şiremirtabaklar Köyü, tapuda 192 ada, 5 parsel numaralı taşınmaz üzerinde hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

3 Ay Süreyle Gelir Desteği Sağlanacak

Gündemin 8.maddesinde yer alan Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Özel Halk Otobüsleri gelir desteği talebi değerlendirildi. Bartın Belediyesi Ulaşım Hizmetlerine bağlı seyrüsefer Yönetmeliği ile çalışan S.S. Bartın Özel Halk Otobüsleri Karayolu Taşıma Kooperatifine bağlı 75 araç için otobüs başına 3 ay süre ile 2.700 TL gelir desteği yapılması kararlaştırıldı.

Saat Kulesi Yeri Uygun Görülmedi

Gündemin 9.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Saat Kulesi yapımı hibesi talebi görüşüldü. Yapılan görüşmeler neticesinde Yalı mevkiinde 165.Sokak ile Gümrük Sokak’ın kesiştiği yere özel bir firma tarafından hibe edilmek istenen saat kulesinin yeri imar durumu ile mevcut durumu arasındaki uyuşmazlıklar nedeniyle uygun bulunmadı.

Başkan’a Yetki Verildi

Gündemin 10.maddesinde yer alan Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edilen, Bartın Belediye Başkanlığı ile Bartın İl Emniyet Müdürlüğü arasında Bartın İli Merkezinde yapılacak olan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi çalışmalarıyla ilgili protokolün imzalanması için Belediye Başkanı’na yetki verildi. Gündemin 11.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, "Bartın Irmağı ve Yan Kolları Islahı 1. Kısım" inşaatı işi için yapılıp onaylanan planlar ile protokol değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Bartın Irmağı ve Yan Kolları Islahı 1. Kısım inşaatı işi için yapılıp onaylanan planlar ile protokolün geniş kapsamlı incelenmesi için ek süre istenmesi kararlaştırıldı.

6 Madde Kabul Edildi

Gündemin 12.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karaçay, Orduyeri ve Yıldız Mahallelerinde bulunan Bartın Çevre Yolunun arasında proje değişikliği olduğundan, 2018 yılı onaylı planlarda Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünün talebi, gündemin 13.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Şiremirtabaklar Köyü, tapuda 236 ada, 7 parsel numaralı taşınmazın güneydoğusunda yer alan park alanı içerisinde trafo yeri ayrılmasına ilişkin olarak hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan itirazın değerlendirilmesi talebi, gündemin 14.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karaköy Mahallesi, tapuda 919 ada, 92 parsel numaralı taşınmazın doğusunda yer alan park alanı içerisinde trafo yeri ayrılmasına ilişkin olarak hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan itirazın değerlendirilmesi talebi, gündemin 15.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Tuna Mahallesi, tapuda 523 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın güneyinde yer alan park alanı içerisinde trafo yeri ayrılmasına ilişkin olarak hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan itirazın değerlendirilmesi talebi, gündemin 16.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Balamba Mahallesi tapuda 1381 ada, 76 parsel numaralı taşınmazın satış talebi ve gündemin 17.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Orduyeri Mahallesi, tapuda 418 ada, 216 parsel numaralı taşınmazın satış talebi kabul edildi.

Teknik İnceleme Raporu Onaylandı

Gündemin 18.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 23. Bölge Müdürlüğünden gelen Bartın 1/1000 ölçekli Revizyon + İlave Uygulama İmar Planında “Taşkına Maruz Alan” sınırları içerisinde kalan alanların talveg haritaları görüşüldü. Yapılan görüşmelerin neticesinde ilgili komisyon raporu kabul edildi. Gündemin 19.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Dallıca Köyü, tapuda 123 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın doğusunda yer alan park alanı içerisinde Trafo Alanı Amaçlı İmar Planı Değişikliğine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nden gelen teknik inceleme raporu onaylandı.

Meclis Komisyon Raporunu Reddetti

Gündemin 20.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Terkehaliller Köyü, tapuda 102 ada, 165 parselde “Tarım ve Hayvancılık Tesisi” amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı talebi değerlendirildi. İlgili komisyonda tesis amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı onayı talebi oy çokluğuyla uygun görülse de Meclis tarafından kabul görmedi. Madde Meclis’te oy çokluğuyla reddedildi.

Cami Yapılması Şartı İle Müftülüğe Tahsis Edildi

Gündemin 21.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz sınırları dışında kalan Kozcağız/Merkez Mahallesi, tapuda 277 ada, 3 nolu parsel üzerinde, zemin kat bağımsız bölüm no:2 olarak belirtilen kısmın, ölünceye kadar Meryem Durak’ın kullanması şartı ile belediyemize bağış yapılması talebi, gündemin 22.maddesinde yer alan Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edilen, Bartın Dernekler Federasyonu ile Belediyemiz arasında protokol imzalanması için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi talebi ve gündemin 23.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kemerköprü Mahallesi, tapuda 1087 ada, 23 parselde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazın cami yapılmak üzere Bartın İl Müftülüğü’ne tahsis edilmesi talebi kabul edildi. Gündemin 24.maddesinde yer alan ve gündeme sonradan ilave edilen Kent Konseyi Yönetmeliği’nin şehrimizde de uygulanması talebi Muhtelif İşleri Komisyonuna havale edildi.  

2.Oturumda Tek Madde Görüşüldü

Tüm maddelerin görüşülmesinin ardından Meclis’e 10 dakika ara verilerek, Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonunda EDS’ nin (Elektronik Denetleme Sistemi) Bartın İlinde Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen Taslak Ön Protokol ve Nihai Protokol yapma yetkisinin Belediye Başkanı’na verilmesi talebi değerlendirildi. Komisyonda yapılan değerlendöelerin ardından Verilenen aranın sona ermesiyle birlikte Bartın Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı 2.Oturumuna geçildi. Tek gündem maddesiyle başlayan 2.Oturum Toplantısında Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edilen EDS’ nin (Elektronik Denetleme Sistemi) ile ilgili Belediye Başkanı’na verilmesi talebi görüşülerek kabul edildi. Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Bartın Belediyesi 2024 Mali Yılı Performans Esaslı Bütçesinin görüşülmesi için bir sonraki Meclis Toplantısının 20 Kasım Pazartesi günü saat 16.00’da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Yorumlar
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.